A possibility of vibration surveillance of linear unsteady systems at energy performance index - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A possibility of vibration surveillance of linear unsteady systems at energy performance index

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę nadzorowania drgań za pomocą sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości. Rozważano sterowanie w liniowych układach niestacjonarnych pełnych oraz zredukowanych. Rozważania zilustrowano przykładem nadzorowania drgań pomostów wagi kolejowej podczas ważenia dynamicznego wagonów. Wykazano użyteczność oraz przydatność praktyczną proponowanej metody nadzorowania drgań w układzie pierwotnym oraz w układzie zredukowanym. Rezultaty symulacji komputerowych potwierdziły bardzo dobrą skuteczność nadzorowania oraz możliwość zastosowania proponowanej metody w rozwiązaniach przemysłowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MECHANIKA nr 22, strony 299 - 306,
ISSN: 1392-1207
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kaliński K.: A possibility of vibration surveillance of linear unsteady systems at energy performance index// MECHANIKA. -Vol. 22., nr. 3 (2003), s.299-306
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi