A probabilistic concept of assessment of amount of noxious substances contained in exhaust gas emitted from self-ignition engines - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A probabilistic concept of assessment of amount of noxious substances contained in exhaust gas emitted from self-ignition engines

Abstrakt

Przedstawiono probabilistyczną koncepcję oceny toksyczności spalin silników o zapłonie samoczynnym. Ocena taka jest istotna, ponieważ bez niej nie jest możliwe określenie walorów proekologicznych różnych środków transportowych z napędem spalinowym, w tym śródlądowych statków pasażerskich. W koncepcji tej uwzględniony został model procesu rozruchu silników o zapłonie samoczynnym. Model ten przedstawiono w formie procesu semimarkowskiego, dyskretnego w stanach i ciągłego w czasie. Stanami tego procesu są; stan zimny, stan ciepły i stan gorący silnika. Umożliwił on wyznaczenie prawdopodobieństw uruchamiania silników znajdujących się w poszczególnych stanach. Prawdopodobieństwa te są niezbędne do określenia masy substancji zanieczyszczającej, zawartej w spalinach silników. Przydatność tego modelu do oceny ilości szkodliwych substancji zawartych w spalinach wynika z tego, że w czasie rozruchu tego rodzaju silników, powstaje wiele substancji szkodliwych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 63 - 67,
ISSN: 1233-2585
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: A probabilistic concept of assessment of amount of noxious substances contained in exhaust gas emitted from self-ignition engines// Polish Maritime Research. -., nr. nr S2 (2006), s.63-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi