A structural study of the hydrated and the dimethylsulfoxide, N, N´-dimet-hylpropyleneurea, acetonitryle, pyridine and N,N-dimethylthioformamide solvated nickel(II) ion in solution and solid state. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A structural study of the hydrated and the dimethylsulfoxide, N, N´-dimet-hylpropyleneurea, acetonitryle, pyridine and N,N-dimethylthioformamide solvated nickel(II) ion in solution and solid state.

Abstrakt

Oznaczono strukturę w stanie stałym i ciekłym solwatowanego jonu niklu(II) w rozpuszczalnikach o różnych właściwościach donorowych: w wodzie, dimetylo-sulfotlenku, N,N`-dimetylopropylomoczniku, acetonitrylu, pirydynie i N,N-di-metylotioformamidzie. Stwierdzono, że nikiel(II) tworzy przede wszystkim sześciokoordynacyjne solwaty (woda, acetonitryl, DMTF). Jako solwat pięciokoordynacyjny istnieje tylko w dimetylopropylomoczniku. W pirydynie trifluorometanosulfonian niklu(II) nie ulega dysocjacji i nikiel(II) występuje jako Ni(NC5H5)4(CF3SO3)2. W rozpuszczalnikach koordynujących poprzez atom tlenu ii siarki sześciokoordynacyjne solwaty niklu(II) mają kolor zielony, zaś w rozpuszczalnikach koordynujących poprzez atom azotu - niebieski. Pięciokoordynacyjny solwat niklu(II) w DMPU ma kolor czerwony.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
INORGANICA CHIMICA ACTA
ISSN: 0020-1693
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kristiansson O., Persson I., Bobicz D., Duowei X.: A structural study of the hydrated and the dimethylsulfoxide, N, N´-dimet-hylpropyleneurea, acetonitryle, pyridine and N,N-dimethylthioformamide solvated nickel(II) ion in solution and solid state. // INORGANICA CHIMICA ACTA. -., (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi