Biomimetic zinc(II) and cobalt(II) complexes with tri-tert-butoxysilanethiolate and imidazole ligands - structural and spectroscopic studies. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biomimetic zinc(II) and cobalt(II) complexes with tri-tert-butoxysilanethiolate and imidazole ligands - structural and spectroscopic studies.

Abstrakt

Nowe heteroleptyczne kompleksy tri-tert-butoksysilanotiolanowe Zn(II) i Co(II) z dodatkowymi ligandami imidazolowymi zostały scharakteryzowane strukturalnie i spektralnie. Otrzymano kompleksy o różnych centrach koordynacji w zależności od ligandów imidazolowych. Dla jonów Co(II)otrzymano kompleksy o rdzeniach: NOS2 (z cząsteczką metanolu jako O-donorowy ligand) w związku 2', NO2S2 w 2'', N2S2 w 1, zaś w przypadku jonów Zn(II): N2S2 w 3 i N3S w 4. Kompleks 2' jest strukturalnym analogiem z tym występującym w centrum aktywnym dehydrogenazy alkoholowej gdzie jon cynku jest wymieniony na jon kobaltu(II). Wszystkie czterokoordynacyjne kompleksy Co(II) i Zn(II) posiadają geometrię tetraedryczną. Przeprowadzono również analizę spektralną kompleksów Co(II) w ciele stałym i roztworze, a otrzymane dane zostały przedyskutowane i porównane do tych istniejących dla dehydrogenazy alkoholowej podstawionej jonem kobaltu, a także dla dehydrogenazy sorbitolowej. Widma EPR dla otrzymanych kompleksów Co(II) posiadają charakterystyczny szeroki sygnał w 77 K (g ~3.6 i 5.6) co świadczy o wysokospinowym stanie Co(II) w prezentowanych kompleksach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
INORGANICA CHIMICA ACTA nr 362,
ISSN: 0020-1693
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Dołęga A., Pladzyk A., Kazimierczuk K., Jezierska J.: Biomimetic zinc(II) and cobalt(II) complexes with tri-tert-butoxysilanethiolate and imidazole ligands - structural and spectroscopic studies.// INORGANICA CHIMICA ACTA. -Vol. 362, nr. iss. 14 (2009),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 116 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi