Aaliza zjawisk dynamicznych w komorze cylindrowej pompy pwk o zmiennej wydajności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aaliza zjawisk dynamicznych w komorze cylindrowej pompy pwk o zmiennej wydajności

Abstrakt

opisano budowę i zasadę działania mechanizmu zmiany wydajności pompy wielotłoczkowej osiowej pwkz sterowanej krzywkowo. wyjaśniono przyczyny powstawania zjawisk dynamicznych w komorach roboczych towarzyszących przejściu komory z fazy tłoczenia w fazę ssania. dla opisania tych zjawisk przeprowadzono teoretyczną analizę zmian ciśnienia występujących w pojedynczej komorze roboczej pompy, powstających w wyniku dodatniego przekrycia kanałów rozrządu, przecieków i ściśliwości cieczy. zjawiska te nasilają się wraz ze zmniejszaniem wydajności pompy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa strony 185 - 197
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Patrosz P., Osiecki L.: Aaliza zjawisk dynamicznych w komorze cylindrowej pompy pwk o zmiennej wydajności// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa/ ed. red.A. Klich, A. Kozieł, E. Palczak. Gliwice: Instytu techniki Górniczej KOMAG, 2010, s.185-197
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi