Adaptive selection of control parameters in differential evolution algorithms - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adaptive selection of control parameters in differential evolution algorithms

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę adaptacyjnej selekcji parametrów kontrolnych w różnicowych algorytmach ewolucyjnych. Wartości parametrów takich jak: stopień krzyżowania i współczynnik różnicowej mutacji są odpowiednio zmieniane. Funkcje testowe użyte do testowania proponowanej metody były zaczerpnięte z literatury. Rezultaty uzyskane przy użyciu opisanej metody zostały porównane z innymi metodami selekcji różnicowej. Wyniki te, uzyskane w tej samej liczbie generacji, są lepsze niż uzyskane innymi metodami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Computational Intelligence: Methods and Applications strony 244 - 253
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Słowik A., Białko M.: Adaptive selection of control parameters in differential evolution algorithms// Computational Intelligence: Methods and Applications/ ed. eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz [et al]. Warsaw: Academic Publishing House EXIT, 2008, s.244-253
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi