Algorytmy optymalizacji decyzji logistycznych w zagadnieniach harmonogramowania zadań w inteligentnych systemach produkcyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytmy optymalizacji decyzji logistycznych w zagadnieniach harmonogramowania zadań w inteligentnych systemach produkcyjnych

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano omówienie wybranych metod optymalizacji decyzji logistycznych w zagadnieniach harmonogramowania zadań w inteligentnych systemach produkcyjnych (ISP). Do grupy tej zalicza się między innymi metody oparte na mechanizmach sztucznych sieci neuronowych, algorytmów ewolucyjnych, systemach rozmytych oraz algorytmów rojowych. Spośród wyżej wymienionych metod na szczególną uwagę zasługują algorytmy ewolucyjne i algorytmy rojowe, które z powodzeniem wykorzystywane są do wyznaczania przybliżonych rozwiązań problemów optymalizacyjnych w logistyce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gospodarka Materiałowa & Logistyka strony 77 - 80,
ISSN: 1231-2037
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zawadzka L., Oliński K.: Algorytmy optymalizacji decyzji logistycznych w zagadnieniach harmonogramowania zadań w inteligentnych systemach produkcyjnych// Gospodarka Materialowa & Logistyka. -., nr. Nr 12 (2010), s.77-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi