Kierunki rozwoju inteligentnych systemów produkcyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kierunki rozwoju inteligentnych systemów produkcyjnych

Abstrakt

Niniejszy rozdział jest konsekwentnym rozwinieciem wybranych wniosków pracy [8]. W szczególności nadal aktualne pozostaje twierdzenie, że projektowanie Elastycznych Systemów Sterowania Produkcją nalezy do kręgu podstawowych kierunków prac badawczych o istotnym znaczeniu w nauce o inzynierii i zarządzania produkcją. Zatem po charakteryzowaniu trendów interpretacji elastyczności systemów produkcyjnych przystąpiono do analizy jej ideału, jakim są Inteligentne Systemy Produkcyjne. W tym kontekście pokazano holonowe i bioniczne systemy produkcyjne oraz nawiązano do systemów fraktalnych. Szczególny nacisk połozono na środki implementacji szprzętowo-programowych, na przykładzie technologii agentowych. Całość zilustrowano danymi referencyjnymi wybranego wdrożenia przemysłowego (p. 11.3.1), by wreszcie w podsumowaniu nakreślić prespektywy dalszej ewolucji zaawanowanych form elastycznej produkcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne problemy i wybrane zagadnienia modelowania systemów gospodarczych strony 227 - 236
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zawadzka L.: Kierunki rozwoju inteligentnych systemów produkcyjnych// Współczesne problemy i wybrane zagadnienia modelowania systemów gospodarczych/ ed. pod red. Ludmiły Zawadzkiej ; aut. Jarosław Badurek [et al.]. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2006, s.227-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi