Production planning and control methods in the intelligent manufacturing systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Production planning and control methods in the intelligent manufacturing systems

Abstrakt

Niniejszy rozdział prezentuje zagadnienia związane z planowaniem i sterowaniem wytwarzaniem w kontekście budowy i działania inteligentnych systemów produkcyjnych (ISP). Architektura ISP, będąca rozwinięciem elastycznych systemów produkcyjnych, integruje systemy wspomagania decyzji ze strukturami bazodanowymi oraz dodatkowymi modułami komunikacyjnymi. Systemy wspomagania decyzji budowane są w oparciu o mechanizmy tzw. inteligencji obliczeniowej. Struktury bazodanowe (oprócz informacji związanych z ilością zasobów surowcowych, liczby maszyn, itp.) przechowują 'wiedzę ekspercką', będącą - w dużym uproszczeniu - zbiorem reguł definiujących elementarne zasady planowania/sterowania wytwarzaniem. W rozdziale omówione zostały metody planowania i sterowania produkcją oparta na wykorzystaniu: systemów eksperckich, sztucznych sieci neuronowych, algorytmów ewolucyjnych oraz logiki rozmytej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Decision Support Methods For Operations Management: designing tools systems strony 23 - 42
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Zawadzka L., Oliński K.: Production planning and control methods in the intelligent manufacturing systems// Decision Support Methods For Operations Management: designing tools systems/ ed. eds. Ludmiła Zawadzka, Jolanta Łopatowska Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011, s.23-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi