Wyniki wyszukiwania dla: INTELIGENTNE SYSTEMY PRODUKCYJNE (ISP) - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INTELIGENTNE SYSTEMY PRODUKCYJNE (ISP)

Wyniki wyszukiwania dla: INTELIGENTNE SYSTEMY PRODUKCYJNE (ISP)

 • Kierunki rozwoju inteligentnych systemów produkcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Niniejszy rozdział jest konsekwentnym rozwinieciem wybranych wniosków pracy [8]. W szczególności nadal aktualne pozostaje twierdzenie, że projektowanie Elastycznych Systemów Sterowania Produkcją nalezy do kręgu podstawowych kierunków prac badawczych o istotnym znaczeniu w nauce o inzynierii i zarządzania produkcją. Zatem po charakteryzowaniu trendów interpretacji elastyczności systemów produkcyjnych przystąpiono do analizy jej...

 • Metodyczne aspekty projektowania systemów zarządzania zmianą. Procesy planistyczno-sterujące produkcją w zarządzaniu operacyjnym

  Publikacja

  - Rok 2016

  Niniejsza monografia dotyczy problematyki zaawansowanych systemów produkcyjnych, a w szczególności zagadnień zarządzania zmianą w obszarze procesów planistyczno-sterujących. Przez zaawansowane systemy produkcyjne w niniejszej monografii rozumiane są elastyczne systemy produkcyjne FMS (Flexible Manufacturing System) oraz dalsze systemy wynikające z ich doskonalenia i rozwoju (warunkowanego przede wszysztkim technologiami informacyjnymi...

 • Bioniczne systemy produkcyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Ninijeszy rodział przedstawia możliowości stosowania technologii bionicznych w elastycznej produkcji dla tworzenia inteligentnych systemów produkcyjnych. Na wstępie przedstawiono trzy rodzaje takich sytemów: bioniczne, fraktalne i holonowe. Obszerniejszej analizie poddano bioniczne systemy wytwórcze, pokazując ich związki z organizamami żywymi. W podsumowaniu porównano własności trzech grup w kontekście perspektyw rozwojowych.

 • Inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania

  W pracy omówiono inteligentne systemy agentowe w systemach zdalnego nauczania. Po krótkim przedstawieniu ewolucji systemów zdalnego nauczania i ich wybranych zastosowań, scharakteryzowano inteligentne agenty edukacyjne. Omówiono wykorzystanie programowania genetycznego oraz algorytmów neuro-ewolucyjnych do implementacji oprogramowania tej klasy. Ponadto, nawiązano do modelu Map-Reduce, który efektywnie wspiera architekturę nowoczesnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Inteligentne hybrydowe systemy wyszukiwania informacji

  Istnieje wiele metod wyszukiwania informacji. Artykuł przedstawia możliwości połączenia tych metod i skonstruowania uniwersalnego, hybrydowego systemu wyszukiwania. W artykule zaproponowana została architektura personalnego agenta wyszukiwania (PAW). Posiada on cechy systemu ekspertowego, wyszukiwarki oraz agenta komputerowego. PAW pozwala na pozyskiwanie informacji personalnych tj. numery telefonów osób znajomych. Ponadto umożliwia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Inteligentne systemy transportu - rozwój i struktura.

  Ogólna charakterystyka systemów transportu (ITS). Programy rozwoju systemów ITS w Europie. Architektura i struktura systemów ITS.

 • Inteligentne systemy transportu ITS na drogach szybkiego ruchu [Rozdział 12]

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono charakterystykę Inteligentnych Systemów Transportowych, architekturę ITS, funkcje systemów ITS na drogach szybkiego ruchu oraz efektywność wdrożenia rozwiązań z zakresu ITS.

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Inteligentne systemy pomiarowe

  Kursy Online
  • J. Wszołek

 • Inteligentne Systemy Decyzyjne

  Kursy Online
  • A. Kurowski
  • J. Kotus
  • S. Cygert
  • S. Zaporowski
  • P. Szczuko
  • A. Czyżewski
  • M. Lech

  Telekomunikacja, 6. semestr, studia I stopnia

 • Inteligentne systemy pomiarowe

  Kursy Online
  • J. Wszołek

 • Holonowe systemy produkcyjne. W: Inżynieria zarządzania przedsięwzięciami.Red. L. Zawadzka. Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 53-58 bibliogr. 6 poz.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Niniejszy artykuł pokazuje możliwości stosowania technologii holonowych welastycznej produkcji.

 • Inteligentne systemy sensorowe - zima 2021

  Kursy Online
  • G. Jasiński

  II stopień IBm

 • Jacek Oskarbski dr hab. inż.

  Associate professor (D.SC.Eng.) in the Department of Civil Engineering at the Gdansk University of Technology. Main research areas are traffic modeling and forecasting, transport planning, intelligent transport systems, traffic engineering, and mobility management. A graduate of the University (1994). He worked as road planner in BPBK and Transprojekt Gdański Office (1993-1996). Pposition of assistant in the Highway Engineering...

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Inteligentne systemy pomiarowe/smart metering [moduł III obowiązkowy, grupy A i B ]

  Kursy Online
  • M. Galik

  Prowadzący:  Dyr. Maciej Galik, Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG Terminy realizacji: pierwsze spotkanie online: 8.05 (ndz) od 13 do 15:30 drugie spotkanie online: 15.05 (ndz) od 13 do 15:30 trzecie spotkanie online: 22.05 (ndz) od 13 do 15:30 czwarte spotkanie online: 29.05 (ndz) od 13 do 15:30 Celem zajęć jest poszerzenie rozumienia ryzyk związanych z technologią oraz przedstawienie koncepcji społecznego postrzegania...

 • Inteligentne Systemy Wytwarzania Maszyn, Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn (WM), III stopnia, sem. 6

  Kursy Online
  • W. Przybylski
  • A. T. Wiśniewska
  • M. Deja

 • Inteligentne Systemy Interaktywne

  Naturalne interfejsy, umożliwiające inteligentną interakcję człowiek-maszyna z możliwością oddziaływania na możliwie wszystkie zmysły człowieka równocześnie i bez potrzeby jego wcześniejszego szkolenia w zakresie używania typowych urządzeń zewnętrznych komputera, w tym z wykorzystaniem metod automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy, biometrii, proaktywnych (samo-wykonywalnych) dokumentów elektronicznych, rozpoznawania emocji...

 • Inteligentne Systemy Wytwarzania Maszyn (M:34595W0), Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn (WM), III stopnia, stacjonarne, sem.05

  Kursy Online
  • W. Przybylski

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Production planning and control methods in the intelligent manufacturing systems

  Publikacja

  Niniejszy rozdział prezentuje zagadnienia związane z planowaniem i sterowaniem wytwarzaniem w kontekście budowy i działania inteligentnych systemów produkcyjnych (ISP). Architektura ISP, będąca rozwinięciem elastycznych systemów produkcyjnych, integruje systemy wspomagania decyzji ze strukturami bazodanowymi oraz dodatkowymi modułami komunikacyjnymi. Systemy wspomagania decyzji budowane są w oparciu o mechanizmy tzw. inteligencji...

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Trendy rozwoju systemów produkcyjnych

  Systemy produkcyjne podlegają ciągłym zmianom. W artykule przedstawiono cechy warunkujące ten rozwój, które wynikają z oczekiwań i wymagań rynku. Wskazano również główne nurty rozwoju, na które mają również wpływ naciski wewnętrzne na poprawę efektywności funkcjonowania. Dało to podstawę do wyróżnienia czterech etapów rozwoju systemów produkcyjnych i wskazania powiązanych z nimi rozwiązań. Przedstawiono ponadto model systemu produkcyjnego...

 • Dokumenty Cyfrowe - zima'21 (profil ISI, st.1)

  Kursy Online
  • M. Godlewska
  • B. Wiszniewski

  Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.)

 • Animacja komputerowa

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • J. Redlarski

  Animacja komputerowa (ANK, I stopień - Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne na VII semestrze studiów),

 • Evolution of manufacturing systems

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zmiany następujące w otoczeniu przedsiębiorstw wpływają na sposób realizacji transformacji zasobów wejściowych w wyjścia w systemach produkcyjnych. XX wiek, a szczególnie jego ostatnie dekady charakteryzuje gwałtowny rozwój technologii i zmiany czynników o charakterze organizacyjnym. W niniejszym rozdziale przedstawiono ewolucję systemów produkcyjnych związaną z rozwojem automatyzacji, technologii informatycznych, komunikacyjnych...

 • Systemy agentowe - cechy, zastosowanie oraz przegląd narzędzi do ich tworzenia

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rosnące zapotrzebowanie na systemy inteligentne powoduje jednoczesny wzrost zainteresowania tematyką systemów agentowych, mogących znaleźć zastosowanie w budowie wieloagentowych środowisk systemów inteligentnych. Niniejszy artykuł stanowi przegląd problematyki systemów agentowych poczynając od prezentacji definicji a kończąc na specyfikacji środowisk do wywarzania takich systemów. Stanowi także próbę odpowiedzi na ważne pytanie...

 • Rola its w poprawie bezpieczenstwa transportu

  Publikacja

  Inteligentne systemy transportowe znajdują zastosowanie we wszystkich środkach transportu jednak największy udział mają w poprawie bezpieczeństwa transportu drogowego. Około 95% śmiertelnych ofiar w transporcie powodują wypadki na drodze. Na podstawie danych o wpywie urządzeń ITS na spadek ryzyka w ruchu drogowym możemy stwierdzić że zastosowanie ITS może w dużym stopniu poprawić bezpieczeństwo całego systemu transportu.

 • What is information?

  Pojęcie informacji było dotąd kwantyfikowane głównie w terminach statystycznych, dając początek shannonowskiej teorii informacji i zasad cyfrowej transmisji danych. Współczesne systemy komunikacyjne łączące skomplikowane, inteligentne i autonomiczne podmioty wymagają nowego spojrzenia na miary informacji, uwzględniającego kontekst i semantykę przekazu oraz racjonalne działania podmiotów. W niniejszym eseju zaproponowano podejście...

 • Grafika trójwymiarowa

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • J. Redlarski

  studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Informatyka, specjalność: Inteligentne systemy interaktywne

 • Rzeczywistość wirtualna

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • J. Redlarski

   Rzeczywistość wirtualna (RZW, II stopień - Informatyka, specjalność podstawowa i uzupełniająca pn. Inteligentne Systemy Interaktywne na II semestrze studiów),

 • Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych, W, MiBM, sem.02, zimowy 21/22 (M:31501W0)

  Kursy Online
  • M. Siemiątkowski
  • B. Ścibiorski

  Wykład poruszający aktualne problemy automatyzacji i projektowania procesów technologicznych. Poznawanie zasad projektowania i automatyzacji procesów technologicznych części maszyn w systemach komputerowego wspomagania wytwarzania.Projektowanie procesów produkcyjnych w zrobotyzowanych gniazdach. Elastyczne Systemy Produkcyjne. Wytwarzanie w elastycznych gniazdach produkcyjnych. Systemy realizacji produkcji.

 • Multimedia Applications for the Hearing Impaired.

  Publikacja

  - Archives of Acoustics - Rok 2007

  Jednym z elementów przeciwdziałania szybko narastającym zagrożeniom niedosłuchem są aplikacje oprate na nowoczesnych technologiach. W wyniku współpracy Katedry Systemów Multimedialnych PG z warszawskim Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu opracowano wdrożone na szeroką skale multimedialne systemy przesiewowych badań zmysłów komunikowania się. Ponadto, nowsze opracowania dotyczą maskowania szumów usznych z wykorzystaniem linearyzacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Platforma aktywnego nauczania dla zwiększenia poziomu umiejętności techników i inżynierów

  Publikacja

  Przemysł 4.0 całkowicie przekształca sektor wytwórczy w Unii Europejskiej wprowadzając zasady cyfryzacji procesów przemysłowych. W rezultacie, nowe cyber-fizyczne systemy produkcyjne wywierają ogromny wpływ na siłę roboczą, a zwłaszcza na techników i inżynierów. Systemy te wymagają nowych hybrydowych zespołów "człowiek – maszyna", w których technicy i inżynierowie powinni umieć analizować zbiory danych Big Data, tworzyć symulacje...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym

  Publikacja

  - Rok 2016

  Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które stanowią silnik gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście. Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach....

 • Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym

  Publikacja

  Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które stanowią silnik gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście.Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kształtowanie programu projektów ITS - studium przypadku

  Inteligentne systemy transportowe ang. intelligent transportation systems (ITS) to nie jednorazowe wdrożenia, ale program projektów którym należy zarządzać. Istnieją metodologie dotyczące zarządzania wieloma projektami. Nie odpowiadają one w pełni potrzebom zarządzania programem projektów ITS. Rodzi się zatem pytanie, jak dokładać nowe projekty i działania o charakterze operacyjnym do programu inteligentnych systemów transportowych?...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Forum Electronicum

  Wydarzenia

  29-01-2019 17:05 - 29-01-2019 19:00

  Forum Electronicum to cykliczne spotkania organizowane przez Koło Absolwentów ETI wspólnie z władzami wydziału. Forum odbywa się w każdy ostatni wtorek miesiąca (oprócz wakacji).

 • Digital Innovations and Smart Solutions for Society And Economy: Pros and Cons

  Publikacja

  Recent developments in artificial intelligence (AI) may involve significant potential threats to personal data privacy, national security, and social and economic stability. AI-based solutions are often promoted as “intelligent” or “smart” because they are autonomous in optimizing various processes. Be-cause they can modify their behavior without human supervision by analyzing data from the environ-ment, AI-based systems may be...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • INFLUENCE OF DATA NORMALIZATION ON THE EFFECTIVENESS OF NEURAL NETWORKS APPLIED TO CLASSIFICATION OF PAVEMENT CONDITIONS – CASE STUDY

  In recent years automatic classification employing machine learning seems to be in high demand for tele-informatic-based solutions. An example of such solutions are intelligent transportation systems (ITS), in which various factors are taken into account. The subject of the study presented is the impact of data pre-processing and normalization on the accuracy and training effectiveness of artificial neural networks in the case...

 • Zasilanie modeli systemów transportowych danymi z systemu zarządzania ruchem

  Inteligentne Systemy Transportu (ITS) oferują narzędzia służące wzmocnieniu systemów transportowych w miastach poprzez racjonalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zwiększenie jej niezawodności przy jednoczesnej redukcji kosztów funkcjonowania transportu. W Aglomeracji Trójmiejskiej trwa obecnie realizacja pierwszych etapów systemu zarządzania ruchem TRISTAR. Jednym z elementów systemu będzie System Planowania Ruchu,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modele ruchu w nowoczesnym zarządzaniu transportem drogowym

  Wdrożenie i rozwijanie wielopoziomowego modelu podróży i sieci transportowej (MST), w ramach Systemu Planowania Ruchu (SPR), usprawniającego zarządzanie transportem w systemach transportowych z wykorzystaniem usług oferowanych przez Inteligentne Systemy Transportu, może stanowić wsparcie naukowe dla krajowych, regionalnych lub lokalnych administracyjnych jednostek planistycznych i operacyjnych w usprawnieniu systemowego zarządzania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd możliwości zastosowania systemu wieloagentowego w transporcie

  Publikacja

  Inteligentne systemy rozproszone są coraz szerzej stosowane w różnorodnych dziedzinach nauki. Przykładem najprostszego systemu rozproszonego jest organizacja ludzka, która poprzez szereg cech takich jak kooperacja, negocjacja oraz koordynacja jest w stanie wspólnie rozwiązywać rozmaite problemy. System złożony z komunikujących się oraz współpracujących ze sobą agentów jest w stanie osiągnąć zadany im wcześniej cel. Sytuacje, które...

 • Katedra Systemów Decyzyjnych

  Katedra Systemów Decyzyjnych została utworzona w roku 2006 jako dydaktyczno-naukowa jednostka organizacyjna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) przez prof. dr. hab. inż. Zdzisława Kowalczuka. Kadra, pochodząca głównie z Katedry Systemów Automatyki, swoimi dokonaniami wpisuje się w bogatą, ponad 40-letnią tradycję Wydziału, związaną, z automatyką i teorią sterowania, której podwaliny tworzył prof. Jerzy Seidler,...

 • Wyznaczanie prędkości średniej pojazdów transportu zbiorowego na podstawie danych z systemu zarządzania ruchem

  Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) są wartościowym źródłem informacji o ruchu drogowym, dotyczącym zarówno transportu publicznego, jak i prywatnego. Głównym problemem jest fakt, że niewiele badań jest prowadzonych w celu określenia prędkości autobusów, tramwajów i trolejbusów w miejskich sieciach ulicznych w zależności od warunków ruchu. W pracy skupiono się na tym, jak informacje z systemów ITS mogą być wykorzystane do modelowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Któtkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie ilości zużywanej wody.

  Publikacja

  Bieżące pomiary oraz krótkoterminowe prognozy dotyczące ilości i parametrów jakościowych ścieków surowych mają podstawowe znaczenie przy ustalaniu warunków normalnej pracy oczyszczalni ścieków. W stanach zakłóceniowych znaczenie tych informacji jest jeszcze większe. Pozwalają one przygotować oczyszczalnię do bezpiecznego przyjęcia partii ścieków o znacząco zmienionych parametrach. Prognozowanie parametrów charakteryzujących ścieki...

 • InSIK Inteligentne systemy monitorowania, sterowania i ochrony dla obiektów infrastruktury krytycznej: metodologia, struktury, algorytmy oraz ich zastosowanie do sieci dystrybucji wody pitnej

  Projekty

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mieczysław Brdyś   Program finansujący: COST

  Projekt realizowany w Wydział Elektrotechniki i Automatyki zgodnie z porozumieniem 638/N-COST/09/2010/0 z dnia 2009-12-22

 • Koncepcja zarządzania systemem ładowania sterowanego do akumulatorów samochodów elektrycznych

  Publikacja

  - Rok 2019

  Praca magisterska Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na drogach, ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych będzie miało coraz większy wpływ na systemy elektroenergetyczne. Nieograniczone czasowo ładowanie wywoła konieczność poniesienia dodatkowych kosztów rozbudowy systemu elektroenergetycznego.Rozwiązaniem tego problemu jest sterowanie ładowaniem akumulatorów samochodów elektrycznych, co umożliwi...

 • Architektura Systemów Komputerowych

  Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze jest rozwój architektury aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych. "Architecture starts when you carefully put two bricks together" - stwierdza niemiecki architekt Ludwig Mies von der Rohe. W przypadku systemów komputerowych dotyczy to nie cegieł, a modułów sprzętowych lub programowych. Przez architekturę systemu komputerowego...

 • Ruch w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2016

  Jakkolwiek budynek powszechnie jest uznawany za dzieło statyczne, to jednak kinematyka w architekturze nie jest zjawiskiem nowym. W pracy wykazano, że już od starożytności filozofowie formułowali takie koncepcje przestrzeni, których nie można było opisać bez odwołania się do fenomenu ruchu. Jednocześnie, już w ostatnich dekadach XIX wieku powstawały pierwsze fotograficzne zapisy ruchu. W pracy wykazano, że stały się one inspiracją...