Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym

Abstrakt

Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które stanowią silnik gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście. Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach. W dalszej części wskazano obszary oraz czynniki determinujące stosowanie inteligentnych systemów transportowych ITS w miastach w obszarze zarządzania operacyjnego. Jednocześnie w rozważaniach autorka podkreśla znaczenie zarządzania ruchem drogowym jako usługi świadczonej wszystkim użytkownikom dróg i proponuje etapy postępowania związane z dostosowywaniem procesów funkcjonujących w organizacjach zarządzających ruchem do zmian wynikających z wdrażania ITS. Wytyczony cel osiągnięto na podstawie analizy literatury oraz obserwacji i doświadczeń w obsłudze inteligentnego systemu zarządzania ruchem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IV Warsztaty naukowe dla doktorantów w dyscyplinie inżynierii produkcji strony 123 - 132
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Kusio E.: Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym// IV Warsztaty naukowe dla doktorantów w dyscyplinie inżynierii produkcji/ Bielsko - Biała: Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej, 2016, s.123-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi