Adjustable fractional-delay filters utilizing the Farrow structure and multirate techniques. [Przestrajalne filtry o opóźnieniu ułamkowym wykorzystujące strukturę Farrowa i techniki wieloszybkościowe] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adjustable fractional-delay filters utilizing the Farrow structure and multirate techniques. [Przestrajalne filtry o opóźnieniu ułamkowym wykorzystujące strukturę Farrowa i techniki wieloszybkościowe]

Abstrakt

Do efektywnej realizacji ułamkowo opóźniających, przestrajalnych filtrów FIR (o skończonej odpowiedzi impulsowej) można wykorzystywać strukturę Farrowa. Jednakże, niezależnie od efektywności w porównaniu z innymi strukturami, jej złożoność implementacyjna szybko rośnie ze wzrostem szerokości pasma filtru. Celem zredukowania złożoności numerycznej, zaproponowano podejście wieloszybkościowe. W tym podejściu sygnał wejściowy jest najpierw interpolowany ze współczynnikiem dwa za pomocą liniowo-fazowego filtru pół-pasmowego FIR o stałych współczynnikach. Następnie odbywa się właściwa filtracja z wartością opóźnienia ułamkowego przestrajaną na bieżąco. Na koniec tak otrzymany sygnał jest przepróbkowywany w dół (decymowany) dwukrotnie celem odtworzenia oryginalnej, wejściowej/wyjściowej szybkości próbkowania. Dzięki temu pasmo filtru ułamkowo opóźniającego jest dwukrotnie węższe w porównaniu z pasmem częstotliwości przenoszonych przez cały filtr. Ponieważ złożoność numeryczna liniowo-fazowych interpolatorów pół-pasmowych FIR jest mała, można w ten sposób zredukować złożoność całego filtru. Powyższe zilustrowano za pomocą przykładów zaprojektowanych filtrów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Spectral Methods and Multirate Signal Processing, SMMSP 2006 : proceedings of the 2006 International TICSP Workshop on Spectral Methods and Multirate Signal Processing, Florence, Italy, September 2-3, 2006
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Johansson H., Hermanowicz E.: Adjustable fractional-delay filters utilizing the Farrow structure and multirate techniques. [Przestrajalne filtry o opóźnieniu ułamkowym wykorzystujące strukturę Farrowa i techniki wieloszybkościowe]// Spectral Methods and Multirate Signal Processing, SMMSP 2006 : proceedings of the 2006 International TICSP Workshop on Spectral Methods and Multirate Signal Processing, Florence, Italy, September 2-3, 2006/ ed. edited by Jaakko Astola, Karen Egiazarian, Tapio Saramaki Tampere, Finland: Tampere University of Technology, 2006,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi