Akcelerator transformacji DCT do kompresji obrazu w sensorach wizyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Akcelerator transformacji DCT do kompresji obrazu w sensorach wizyjnych

Abstrakt

W komunikacie przedstawiono konfigurowalny cyfrowy akcelerator transformacji DCT przeznaczony dla enkodera wideo standardu H.264. Akcelerator realizuje także odwrotnątransformacjęDCT oraz kwantyzacjęi dekwantyzację. Akcelerator początkowo zaimplementowano w układzie FPGA. Zostałon pomyślnie zweryfikowany, a następnie zaimplementowany w układzie ASIC w technologii UMC 90 nm. Szczegółowe wyniki testów akceleratora ASIC zostały porównane z innymi dostępnymi w literaturze. Funkcjonalnośćakceleratora została szczegółowo opisana w komunikacie. System testujący zostałzoptymalizowany do współpracy z programem x.264 pracującym pod kontroląsystemu Linux i jest przeznaczony do sprzętowego wspierania kompresji wideo w standardzie HD. Ze względu na niewielki pobór mocy oraz małąpowierzchnięrdzenia opisany akcelerator może łatwo zostaćzintegrowany z sensorem wizyjnym.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 97 - 100,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kłosowski M., Pankiewicz B., Wójcikowski M.: Akcelerator transformacji DCT do kompresji obrazu w sensorach wizyjnych// Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 9 (2015), s.97-100
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2015.09.25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi