Allocation of tools to machines in a flexible machining cell. W: Computerintegrated manufacturing. Advanced design and management. Ed.: B. Skołud, D. Krenczyk. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech.**2003 s. 486-493, 5 rys. 2 tabl.bibliogr. 10 poz. Przydział narzędzi do obrabiarek w elastycznym gnieździe obróbkowym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Allocation of tools to machines in a flexible machining cell. W: Computerintegrated manufacturing. Advanced design and management. Ed.: B. Skołud, D. Krenczyk. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech.**2003 s. 486-493, 5 rys. 2 tabl.bibliogr. 10 poz. Przydział narzędzi do obrabiarek w elastycznym gnieździe obróbkowym.

Abstrakt

Przedstawiono zagadnienia modelowania i analizy przepływu narzędzi w wielo-maszynowym elastycznym gnieździe, zorientowanym na wytwarzanie przedmiotów klasy korpus. Zaproponowano oryginalną metodę i algorytmy współbieżnego sze-regowania zadań produkcyjnych i przydziału narzędzi w warunkach ograniczono-ści zasobów systemu. Wybrane strategie przydziału operacji technologicznych i adekwatnych zestawów narzędziowych poddano analizie i ocenie ilościowej wgprzyjętych wskaźników efektywności badanego gniazda obróbkowego. Zawarto wy-niki eksperymentów symulacyjnych, dotyczące przypadku systemu gniazdowego i charakterystyk procesów technologicznych pochodzących z praktyki przemysłu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi