Ammonium sorption from aqueous solutions by the natural zeolite Transcarpathian clinoptilolite studied under dynamics conditons - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ammonium sorption from aqueous solutions by the natural zeolite Transcarpathian clinoptilolite studied under dynamics conditons

Abstrakt

Przeprowadzone badania z wykorzystaniem wodnych roztworów modelowych amoniaku mogą stanowić podstawę do następujących wniosków:- maksymalna pojemność sorpcyjna klinoptylolitu w stosunku do jonów NH4+ w warunkach dynamicznych jest zdecydowanie wyższa niż w warunkach statycznych,- proces usuwania jonów amonowych podlega intensyfikacji w przypadku zastosowania frakcji zeolitu o mniejszej średnicy ziaren,- istotną rolę w procesie sorpcji jonów amonowych odgrywa mechanizm jonowymienny,- wstępna obróbka złoża za pomocą NaCl wpływa na poprawę usuwania jonów amonowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sprynskyy M., Lebedynets M., Terzyk A., Kowalczyk P., Namieśnik J., Buszewski B.: Ammonium sorption from aqueous solutions by the natural zeolite Transcarpathian clinoptilolite studied under dynamics conditons// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi