Ammonium removal from aqueous solution by natural zeolite, Transcarpathian mordenite, kinetics, equilibrium and column tests. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ammonium removal from aqueous solution by natural zeolite, Transcarpathian mordenite, kinetics, equilibrium and column tests.

Abstrakt

Opisano wyniki badań procesu usuwania jonów amonowych z wodnych roztworów modelowych z wykorzystaniem mordenitu-naturalnego zeolitu (w postaci surowej i po odpowiedniej wstępnej obróbce) zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych. Oszacowano pojemność jonowymienną w stosunku do jonów amonowych (1,64 meq/g) w przypadku, gdy stężenie początkowe analitu było na poziomie 1000 mg/l. Sprawdzono również wpływ na przebieg procesu usuwania jonów amonowych z wody takich parametrów jak:-natężenie przepływu strumienia próbki przez złoże sorbenta-wstępnej odróbki sorbentu (dodatek HCl lub NaCl)-uziarnienie sorbentu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sprynskyy M., Lebedynets M., Zbytniewski R., Namieśnik J., Buszewski B.: Ammonium removal from aqueous solution by natural zeolite, Transcarpathian mordenite, kinetics, equilibrium and column tests.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi