an intelligent image processing sensor - the algorithm and the hardware implementation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

an intelligent image processing sensor - the algorithm and the hardware implementation

Abstrakt

W artykule przedstawiono algorytm przeznaczony do rozpoznawania obiektów ruchomych w obrazie do celu analizy ruchu pojazdów. Algorytm został zrealizowany w układzie FPGA.Ang.: This paper describes the idea and theimplementation of the robust algorithm dedicated toextraction of moving vehicles from real-time cameraimages for the evaluation of traffic parameters, suchas the number of vehicles, their direction of movementand their approximate speed. The authors, apart fromthe careful selection of particular steps of thealgorithm towards hardware implementation, alsoproposed novel improvements, resulting in increasingthe robustness and the efficiency. A single, stationary,monochrome camera is used, simple shadow andhighlight elimination is performed. The occlusions arenot taken into account, due to placing the camera at alocation high above the road. The algorithm isdesigned and implemented in pipelined hardware inFPGA, therefore high frame-rate efficiency has beenachieved. The possible applications of the proposedalgorithm and its implementation are in the area ofintelligent image processing sensors in low-power,cost-effective sensor network applications, i.e. fordetecting the moving vehicles on the road.

Cytowania

  • 2

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 2

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceeedings of the 1st International Conference on Information Technology Gdańsk, 19-21 May 2008 strony 377 - 380
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wójcikowski M., Żaglewski R., Pankiewicz B.: an intelligent image processing sensor - the algorithm and the hardware implementation// Proceeedings of the 1st International Conference on Information Technology Gdańsk, 19-21 May 2008/ ed. eds: A. Stepnowski, M. Moszyński, T. Kochanski, J. Dąbrowski. Gdańsk: Gdańsk University of Technology, 2008, s.377-380
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/inftech.2008.4621663
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi