Analityka specjacyjna związków metaloorganicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analityka specjacyjna związków metaloorganicznych

Abstrakt

Omówiono ogólne założenia i problemy chemicznej analityki specjacyjnej zwią-zków metaloorganicznych. Przedstawiono zagadnienia związane z definicją celuanalizy, pobieraniem, konserwacją, przechowywaniem, przygotowaniem próbek,rozdzielaniem analitów oraz ich końcowym oznaczeniem. Opisano najczęściejwykorzystywane procedury analityki specjacyjnej i rodzaje stosowanych detek-torów.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym strony 653 - 666
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi