Wykorzystanie przesiewowej analityki specjacyjnej w badaniach środowiska. Application of screening speciation analytics in environmental studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie przesiewowej analityki specjacyjnej w badaniach środowiska. Application of screening speciation analytics in environmental studies

Abstrakt

Podstawowym zadaniem, jakie stoi od dawna przed analitykami, jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące zawartości danego pierwiastka w badanych próbkach (woda, powietrze, gleba). W chwili obecnej taka informacja zazwyczaj jest niewystarczająca. Ze względu na różną toksyczność poszczególnych indywiduów chemicznych staje się konieczne oznaczanie form, w jakich dany pierwiastek występuje w środowisku. Dlatego szczególną rolę odgrywają różne typy analityki specjacyjnej. W przedstawionym opracowaniu opisano podstawowe problemy związane z analityką specjacyjną przesiewową, stanowiącą często pierwszy krok badań analitycznych próbek środowiskowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 9, strony 1097 - 1115,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Marczak M., Wolska L., Namieśnik J.: Wykorzystanie przesiewowej analityki specjacyjnej w badaniach środowiska. Application of screening speciation analytics in environmental studies// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 10 (2002), s.1097-1115
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi