Przegląd metod oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach powietrza = Methods of determination of pesticides residues in atmosphere - a review. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd metod oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach powietrza = Methods of determination of pesticides residues in atmosphere - a review.

Abstrakt

Pestycydy to liczna i chemicznie zróżnicowana grupa związków. Są one powszechnie uŜywane na całym świecie do niszczenia i unieszkodliwiania organizmów niebezpiecznych dla ludzi i produktów. Doochrony produktów i upraw stosuje się pestycydy, które w różny sposób trafiają do atmosfery. Oznaczanie zawartości pestycydów w powietrzu jest niezmiernie waŜne, gdyŜ transport atmosferyczny jest jednymz podstawowych źródeł zanieczyszczenia środowiska pestycydami, w tym terenów nawet bardzo odległych od miejsc, w których je zastosowano. Analiza próbek powietrza jest o wiele bardziej kłopotliwa niŜ np. próbek wody czy gleby. W powietrzu stężenie pestycydów jest znacznie mniejsze. Do analizy próbek powietrza niezbędne jest zastosowanie aparatury oddzielającej powietrze od cząstek stałych. Etapy analizy oznaczania pestycydów w powietrzu to: izolacja, wzbogacenie, oczyszczenie i oznaczenia końcowe.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S nr 16, strony 207 - 220,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kosikowska M., Biziuk M.: Przegląd metod oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach powietrza = Methods of determination of pesticides residues in atmosphere - a review.// Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. -Vol. 16., nr. S2 (2009), s.207-220
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi