Przegląd metod oznaczania pozostałości pestycydów i polichlorowanych bifenyli w próbkach żywności = Methods of determination of residues of pesticides and polychlorinated biphenyls in food samples - a review - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd metod oznaczania pozostałości pestycydów i polichlorowanych bifenyli w próbkach żywności = Methods of determination of residues of pesticides and polychlorinated biphenyls in food samples - a review

Abstrakt

Oznaczanie pozostałości pestycydów i analitów z grupy polichlorowanych bifenyli w próbkach żywności wymaga zastosowania specyficznych technik w zakresie przygotowania próbki do analizy, jak i samych technik analizy instrumentalnej, pozwalających na uzyskanie bardzo niskiej granicy oznaczalności. Problemem związanym ze stosowaniem związków z grupy pestycydów i polichlorowanych bifenyli jest konieczność kontroli ich pozostałości w środowisku, a zwłaszcza w żywności, ze względu na ich zdolność do kumulacji. Analiza próbek żywności pod kątem obecności pestycydów i analitów z grupy PCB przysparza wiele trudności ze względu na specyfikę przygotowania próbki w oparciu o wieloetapowe operacje oczyszczania próbki zawierającej śladowe ilości analitu, przy jednoczesnym dużym obciążeniu substancjami przeszkadzającymi. Wszystkie etapy procedury analitycznej, na którą składają się: pobranie i przygotowanie próbki, ekstrakcja analitów z matrycy, oczyszczanie ekstraktów i oznaczenie końcowe, są bardzo istotne a dokładność i prawidłowość ich wykonania ma decydujący wpływ na wynik końcowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 14, strony 291 - 313,
ISSN: 1898-6188
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Beyer A., Biziuk M.: Przegląd metod oznaczania pozostałości pestycydów i polichlorowanych bifenyli w próbkach żywności = Methods of determination of residues of pesticides and polychlorinated biphenyls in food samples - a review// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 14., nr. nr S3 (2007), s.291-313
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 159 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi