Numerical modelling of DMT test in calibration chamber - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical modelling of DMT test in calibration chamber

Abstrakt

Analiza numeryczna badania DMT wykonanego w komorze kalibracyjnej w Katedrze Geotechniki Politechniki Gdańskiej. Badania przeprowadzono w piasku Lubiatowo średnio zagęszczonym i zagęszczonym przy składowej pionowej naprężenia 100 kPa. Modelowano proces wciskania ostrza dylatometru oraz fazę odkształcenia membrany. Analiza parametryczna uwzględnia wpływ wartości kąta tarcia wewnętrznego i dylatancji oraz modułu odkształcenia uzyskanych w aparacie trójosiowego ściskania. Uwzględniono model Coulomba-Mohra i model ze wzmocnieniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Geotechnica et Mechanica nr 28, strony 21 - 30,
ISSN: 0137-6365
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bałachowski L.: Numerical modelling of DMT test in calibration chamber// Studia Geotechnica et Mechanica. -Vol. 28., nr. nr 2-4 (2006), s.21-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi