Analiza celowości i możliwości rewitalizacji linii kolejowych w województwie dolnośląskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza celowości i możliwości rewitalizacji linii kolejowych w województwie dolnośląskim

Abstrakt

Samorządy wojewódzkie jako podmioty odpowiadające za organizację regionalnych przewozów kolejowych stają przed odpowiednim wyborem linii do rewitalizacji. Dla popularyzacji systemu wybór odpowiedniej linii ma znaczenie fundamentalne, jako tzw. dobry przykład. Hierarchizacja linii jest wynikiem zastosowania podejścia wielokryterialnego. Można tego dokonać wykorzystując informatyczne narzędzia prognostyczne i wizualizacyjne. Województwo dolnośląskie po udanym przypadku wznowienia ruchu na linii Wrocław - Trzebnica przygotowuje projekty pełnej rewitalizacji innych linii

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1 - 14,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grulkowski S., Zariczny J.: Analiza celowości i możliwości rewitalizacji linii kolejowych w województwie dolnośląskim// Logistyka. -., nr. nr 6 (2010), s.1-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi