Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska

Abstrakt

W referacie przedstawiono istotę problemu szacowania prędkości pojazdów transportu zbiorowego w szczególności w zakresie modelowania ruchu. Przedstawiono i omówiono wyniki przeprowadzonych w maju ubiegłego roku pomiarów czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego na obszarze Gdańska w ramach budowy systemu sterowania ruchem TRISTAR. Otrzymane wyniki zestawiono w celu zaprezentowania statystyki oraz zidentyfikowania czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego w warunkach miejskich. W oparciu o otrzymane dane statystyczne zbudowano funkcję pozwalającą na ogólne oszacowanie czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego pomiędzy skrzyżowaniami z uwzględnieniem średniego czasu obsługi przystanku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA : TRANSPORT nr z. 96, strony 87 - 98,
ISSN: 1230-9265
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Birr K., Jamroz K., Kustra W.: Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -Vol. z. 96., (2013), s.87-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi