Analizy wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w Gdyni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analizy wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w Gdyni

Abstrakt

Rosnący udział podróży transportem samochodowym i związany z tym wzrost natężenia ruchu drogowego, negatywnie wpływa na jakość funkcjonowania transportu zbiorowego, a w szczególności tego, który jest z ruchem drogowym bezpośrednio związany – transportu autobusowego. Zwiększające się zatłoczenie ulic wywołuje zaburzenia funkcjonowania systemu transportu autobusowego, przede wszystkim w postaci opóźnień pojazdów lub też wydłużeniem czasu przejazdu, po dostosowaniu rozkładu jazdy, a w konsekwencji rzadszymi kursami, albo wzrostem kosztu jego funkcjonowania. W skali globalnej powoduje to spadek atrakcyjności transportu zbiorowego, a w konsekwencji dalszy wzrost udziału podróży samochodami. W związku z powyższym samorządy miast podejmują działania usprawniające funkcjonowanie transportu zbiorowego poprzez stosowanie różnego rodzaju udogodnień i priorytetów. Jednym z takich rozwiązań jest wyznaczenie dedykowanych pasów dla ruchu autobusowego. Również miasto Gdynia w ramach prowadzonych projektów badawczych, w tym Civitas Dyn@mo w roku 2015 po wielomiesięcznych analizach wdrożyło tego rodzaju rozwiązanie. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki analiz dotyczących wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w obszarze Gdyni wraz z wynikami. W metodyce wykorzystane zostały narzędzia symulacyjne na poziomie mikro, mezo i makroskopowym w celu oszacowania efektywności poszczególnych rozwiązań. W efekcie wskazano lokalizacje, w których wyznaczenie pasów autobusowych będzie najbardziej efektywne.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Economics and Logistics strony 121 - 134,
ISSN: 2545-1642
ISSN:
0208-4821
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Birr K., Oskarbski J., Żarski K.: Analizy wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w Gdyni// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. -., nr. 62 (2016), s.121-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi