Analiza funkcjonalna wybranych geograficznych algorytmów trasowania w sieciach ad hoc - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza funkcjonalna wybranych geograficznych algorytmów trasowania w sieciach ad hoc

Abstrakt

Tradycyjne algorytmy doboru tras, znane z sieci przewodowych lub sieci radiowych z infrastrukturą stałą, są nieodpowiednie dla mobilnych sieci ad hoc (tzw. MANET), których topologia ulega częstym zmianom. Generuje to duży ruch pakietów protokołów trasowania. Ponadto, algo-rytmy te nie są skalowalne, gdyż ilość danych o stanie sieci, którą musi przechowywać każdy z węzłów, jest tym większa im więcej aktywnych węzłów jest obecnych w sieci. Rozwiązaniem tego problemu są algorytmy trasowania z wykorzystaniem informacji o geograficznym położeniu węzłów. Niniejszy artykuł stanowi przegląd najpopularniejszych geograficznych metod doboru tras. Rozpatrywane są trzy klasy tych algorytmów: kierunkowego zalewania, zachłanne oraz hierarchiczne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności strony 125 - 132
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Magiera J.: Analiza funkcjonalna wybranych geograficznych algorytmów trasowania w sieciach ad hoc// XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności/ : Akademia Marynarki Wojennej, 2013, s.125-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi