Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS

Abstrakt

W rozprawie doktorskiej podjęto problem badawczy, jakim jest przeciwdziałanie spoofingowi w systemie nawigacji satelitarnej GPS. Spoofing oznacza rodzaj ataku elektronicznego, w którym urządzenie, zwane spooferem, przesyła do odbiornika sygnały imitujące te, które są odbierane z satelitów GPS. Odbiór sygnałów imitujących powoduje wyznaczenie nieprawidłowych informacji dotyczących czasu, położenia lub prędkości. Rozprawa obejmuje przegląd stanu wiedzy o znanych metodach przeciwdziałania spoofingowi GPS. Autor rozprawy proponuje nową koncepcję systemu antyspoofingowego GPS, umożliwiającego wykrycie i eliminację spoofingu poprzez metody przestrzennego przetwarzania sygnałów. Wykrywanie spoofingu bazuje na porównywaniu opóźnień fazowych sygnałów GPS odbieranych przez elementy szyku antenowego. Eliminacja spooifngu, realizowana poprzez adaptacyjną filtrację przestrzenną odbieranych sygnałów, umożliwia ograniczenie wpływu sygnałów imitujących na pracę odbiornika GPS. Efektywność zaproponowanych metod jest wykazana na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań symulacyjnych i pomiarowych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2015
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2015.03.15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi