Analiza lepkosprężysta nawierzchni drogowych z zastosowaniem betonu asfaltowego konwencjonalnego i o wysokim module sztywności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza lepkosprężysta nawierzchni drogowych z zastosowaniem betonu asfaltowego konwencjonalnego i o wysokim module sztywności

Abstrakt

Rozprawa doktorska dotyczy lepkosprężystego zachowania się konstrukcji nawierzchni drogowych z zastosowaniem betonów asfaltowych konwencjonalnych AC i o wysokim module sztywności AC-WMS. Składa się z trzech części. Pierwsza część dotyczy zaprojektowania i właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych, zróżnicowanych pod względem krzywych uziarnienia i rodzaju asfaltu. Przedstawiono wyniki badania odporności na koleinowanie oraz właściwości w warunkach obciążeń powtarzalnych. Druga część dotyczy analiz właściwości lepkosprężystych mieszanek w warunkach obciążeń powtarzalnych. Analizowano moduł dynamiczne, kąty przesunięcia fazowego i parametr odporności na deformacje trwałe oraz wyznaczono parametry lepkosprężystych modeli Burgersa i Hueta-Sayegha. Trzecia część dotyczy analizy lepkosprężystego zachowania się nawierzchni asfaltowej z warstwami wykonanymi z różnych betonów asfaltowych. W analizach przyjęto rzeczywiste rozkłady temperatur i poruszające się obciążenie. Analizie poddano pionowe przemieszczenia na powierzchni jezdni, łączne pionowe odkształcenie warstw asfaltowych, poziome odkształcenia na spodzie warstw asfaltowych oraz głębokość koleiny. Rozważono wpływ czynników: temperatury, prędkości, rodzaju modelu reologicznego, zastosowania betonów asfaltowych AC i AC-WMS w różnych konfiguracjach oraz grubości podbudowy z AC-WMS w porównaniu z rozwiązaniem konwencjonalnym. Przeprowadzone analizy pokazały, że betony asfaltowe AC-WMS są materiałami o bardzo dobrych właściwościach lepkosprężystych i dużej odporności na deformacje trwałe. Mogą one przewyższać konwencjonalne betony asfaltowe dla obciążeń długotrwałych lub być do nich porównywalne dla obciążeń krótkotrwałych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 11 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi