Analiza oporu toczenia kół jezdnych samochodu podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza oporu toczenia kół jezdnych samochodu podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych

Abstrakt

W pracy została podjęta problematyka zmiany oporu toczenia kół jezdnych samochodu w zależności ˆod typu nawierzchni drogowej. Przeprowadzono badania eksperymentalne samochodu ciężarowego podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych. Podczas badań wyznaczono charakterystyki wybiegu pojazdu. Na podstawie utworzonych charakterystyk wybiegu wyznaczono długości drogi wybiegu oraz uśrednione wartości współczynnika oporu toczenia kół pojazdu. Oceniono wpływ typu nawierzchni drogowej na uzyskane wartości współczynnika oporu toczenia kół pojazdu oraz wynikające z tego zmiany zużycia paliwa.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA: TRANSPORT nr 112, strony 247 - 259,
ISSN: 1230-9265
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Luty w., Zwierzyniecki M., Taryma S.: Analiza oporu toczenia kół jezdnych samochodu podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -Vol. 112., (2016), s.247-259
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 101 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi