Analiza pola magnetycznego wewnątrz cienkościennego obiektu ferromagnetycznego podczas demagnetyzacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza pola magnetycznego wewnątrz cienkościennego obiektu ferromagnetycznego podczas demagnetyzacji

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki analizy rozkładu pola magnetycznego wewnątrz rury ferromagnetycznej o skończonej długości. Ruraotoczona jest uzwojeniem, w którym płynie prąd sinusoidalnie zmienny. Obliczenia przeprowadzono dla różnych grubości ścianek rury, względnejprzenikalności magnetycznej materiału rury oraz różnych wartości konduktywności. Obliczenia rozkładów pola magnetycznego wykonano wprogramie Opera 3D.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 35 - 37,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn M., Młyński A.: Analiza pola magnetycznego wewnątrz cienkościennego obiektu ferromagnetycznego podczas demagnetyzacji // Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 6 (2009), s.35-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi