Demagnetyzacja składowej podłużnej otwartego układu ferromagnetycznego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Demagnetyzacja składowej podłużnej otwartego układu ferromagnetycznego.

Abstrakt

Obiekt ferromagnetyczny znajdujący się w ziemskim polu magnetycznym zaburza w swoim otoczeniu równomierność pola. Zaburzenie to związane jest z namagnesowaniem stałym i indukowanym obiektu ferromagnetycznego. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczące możliwości demagnetyzacji obiektu w jego osi podłużnej pokrywającej się z największym wymiarem obiektu. Przedstawiono opis niezbędnych założeń dotyczących problemu, przyjęto kształt obiektu i jego otoczenia, wymiary w jednostkach względnych oraz ograniczenia dotyczące realizacji demagnetyzacji. Zaproponowano konkretne rozwiązanie wzbudnika pola magnetycznego demagnesującego składową podłużną pola i elementów ferromagnetycznych kształtujących pole. Przy tych założeniach przeprowadzono obliczenia numeryczne pola magnetycznego dla różnych parametrów analizowanego układu przy wykorzystaniu oprogramowania OPERA 3D [4]. Sformułowano wnioski dotyczące możliwości realizacji technicznej demagnetyzacji obiektu w kierunku w kierunku jego osi podłużnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IC-SPECTO 2003 XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów.T.1 strony 95 - 98
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn M., Młyński A.: Demagnetyzacja składowej podłużnej otwartego układu ferromagnetycznego.// IC-SPECTO 2003 XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów.T.1 / Gliwice : P.Śl., 2003, s.95-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi