Demagnetyzacja własnego pola obiektu ferromagmetycznego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Demagnetyzacja własnego pola obiektu ferromagmetycznego.

Abstrakt

Obiekt ferromagnetyczny umieszczony w polu magnetycznym Ziemi ulega namagnesowaniu. W wielu sytuacjach technicznych konieczne jest zlikwidowanie tego namagnesowania nazywane demagnetyzacją. Demagnetyzacja polega na umieszczeniu obiektu w wytworzonym w układzie zewnętrznym polu magnetycznym o określonych właściwościach. Jeżeli obiekt ferromagnetyczny posiada duże rozmiary, wówczas jego demagnetyzacja jest problemem trudnym technicznie. W pracy przedstawiono i przeanalizowano system do demagnetyzacji obiektów ferromagnetycznych o dużych rozmiarach. Analizę przeprowadzono za pomocą oprogramowania OPERA 3D.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice. ZKWE´2003. strony 131 - 134
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn M., Młyński A.: Demagnetyzacja własnego pola obiektu ferromagmetycznego.// VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice. ZKWE´2003. / Poznań: P. Pozn. Inst. Elektrotech., 2003, s.131-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi