Analiza porównawcza metod zwiększania nośności i sztywności stalowych, doczołowych węzłów śrubowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza porównawcza metod zwiększania nośności i sztywności stalowych, doczołowych węzłów śrubowych.

Abstrakt

Innowacyjna, w porównaniu z dotychczas stosowanym sposobem, metoda obliczania nośności stalowych węzłów została wdrożona wraz z normami europejskimi. Pozwala ona dokładniej odwzo-rować rzeczywistą pracę poszczególnych części węzła, gdyż wynik obliczeń uzależniony jest od znacznie większej liczby zmiennych. Dzięki postępowi technologicznemu w zakresie metalurgii oraz badaniom naukowym obecnie możliwe jest wzmacnianie połączeń dwuteowych słupów z ryglami nie tylko za pomocą chętnie do tej pory wykorzystywanych żeber poprzecznych, ale także stosując dodatkowe nakładki, które spawane lokalnie wzdłuż środnika słupa zwiększają jego nośność. Artykuł przedstawia analizę porównawczą wymienionych metod wzmacniania środnika opartą o procedury opisane w Eurokodzie 3. Otrzymane wyniki zestawione są również z połączeniami, które pozbawione są wszelkich dodatkowych blach, gdyż jest to coraz częściej obserwowany, ze względu na uniknięcie czasochłonnego spawania na placu budowy, zabieg projektowy. Celem poszukiwań jest wskazanie optymalnej, w zakresie prowadzonych obliczeń, metody wzmacniania węzłów stalowych ze względu na efektywność oraz pracochłonność zastosowanych rozwiązań.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna strony 33 - 41,
ISSN: 2084-7459
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Deniziak P.: Analiza porównawcza metod zwiększania nośności i sztywności stalowych, doczołowych węzłów śrubowych.// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Wodna i Lądowa. -., nr. 3(637) (2015), s.33-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi