Analiza porównawcza struktury zalążka u Sedum hispanicum L. i Sedum acre L. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza porównawcza struktury zalążka u Sedum hispanicum L. i Sedum acre L.

Abstrakt

Zalążki Sedum hispanicum i S. acre ze względu na budowę klasyfikuje się jako anatropowe. Rozwój zarodka przebiega według typu Caryophyllad - po podziale zygoty powstają dwie komórki, komórka bazalna, która nie ulega podziałom oraz komórka apikalna, z której powstaje cały zarodek właściwy i chalazalne komórki suspensora. Przez cały okres rozwoju zalążka odżywianie zarodka przechodzi od stadium pobierania substancji odżywczych za pomocą suspensora do bezpośredniego poboru z bielma. Suspensor u Sedum hispanicum i S. acre składa się z komórki bazalnej i trzech komórek chalazalnych suspensora. Substancje odżywcze potrzebne dla rozwoju zarodka mogą być również pobierane przez haustoria – chalazalne i mikropylarne. Rozrastają się one przez tkanki zalążka czyli ośrodek i integument, ale również i chalazę, oraz sznureczek. Wewnątrz haustoriów oraz komórki bazalnej suspensora, w pobliżu ścian transferowych, występują bardzo liczne mitochondria, co wskazuje na uczestnictwo haustorium w aktywnym transporcie substancji. Głównymi materiałami magazynowanymi w liścieniach lub bielmie nasion są: skrobia, białka i lipidy. Obserwacje mikroskopowe wskazują, że materiałem zapasowym magazynowanym w komórkach zarodka Sedum hispanicum są białka znajdujące się w wakuolach, a komórki S. acre zawierają lipidy, jako rezerwy odżywcze oraz skrobię w licznych ziarnach skrobiowych. Różnice w składzie materiału zapasowego tych roślin mogą wskazywać na przystosowanie do środowiska życia.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce strony 40 - 47
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Jagiełło K., Serbakowska K., Polonis M.: Analiza porównawcza struktury zalążka u Sedum hispanicum L. i Sedum acre L.// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce / ed. dr inż. Jędrzej Nyćkowiak, dr hab. Jacek Leśny Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s.40-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi