Analiza sektora wysokiej technologii na Mazowszu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza sektora wysokiej technologii na Mazowszu

Abstrakt

W perspektywie przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej warunkiem wysokiej konkurencyjności polskich regionów będzie m.in. wysoki udział sektora wysokich technologii w produkcji przemysłowej państwa. Dotyczy to zwłaszcza województwa mazowieckiego-najsilniejszego regionu Polski, na obszarze którego funkcjonuje prawie 1/4 wszystkich przedsiębiorstw high-tech. "Centralne" rozmieszczenie firm wysokotechnologicznych w Polsce wynika z wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej stolicy- najważniejszej polskiej metropolii, pełniącej w Europie funkcje zwornikowe. Punktem wyjścia do stworzenia programu wsparcia przedsiębiorstw high-tech na Mazowszu powinna być analiza wielkości tego sektora, bowiem w Polsce pomimo rozbudowanego systemu informacji statystycznej w tym zakresie występuje próżnia informacyjna.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Archiwalna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VII Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników: Postępy w inżynierii mechanicznej, Gdańsk, 13-14 maja 2004 strony 311 - 320
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Szerenos A.: Analiza sektora wysokiej technologii na Mazowszu// VII Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników: Postępy w inżynierii mechanicznej, Gdańsk, 13-14 maja 2004/ Gdańsk: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2004, s.311-320
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi