Analiza skuteczności rekomendacji giełdowych na GPW w Warszawie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza skuteczności rekomendacji giełdowych na GPW w Warszawie

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie skuteczności rekomendacji giełdowych na polskim rynku akcji. Autor ukazał w nim wymagania dotyczące zawartości raportów rekomendacyjnych oraz scharakteryzował najistotniejsze ich elementy. Najważniejszą część artykułu stanowią wyniki badań nad skutecznością rekomendacji giełdowych na GPW w Warszawie. W tym celu przeanalizowano 766 rekomendacji typu ,,kupuj" i ,,sprzedaj", wydanych w roku 2009 i dostępnych na portalu finansowym Bankier.pl.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRZEGLĄD ORGANIZACJI strony 31 - 34,
ISSN: 0137-7221
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Prusak B.: Analiza skuteczności rekomendacji giełdowych na GPW w Warszawie// PRZEGLĄD ORGANIZACJI. -., nr. Nr 11 (2010), s.31-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi