Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych

Abstrakt

Książka ta jest jedną z nielicznych publikacji na rynku wydawniczym, która kompleksowo przedstawia tego rodzaju zagadnienia. Autor w głównej mierze starał się w niej odpowiedź na pytanie, czy rekomendacje giełdowe mogą przedstawiać wartość dodaną dla potencjalnych inwestorów. W sposób szczegółowy ukazano w niej: • uwarunkowania prawne dotyczące sporządzania i upubliczniania rekomendacji giełdowych, • zawartość raportów analitycznych przygotowywanych w celu wydania rekomendacji, • rodzaje rekomendacji giełdowych, • strukturę rekomendacji giełdowych, • metody wyceny akcji stosowane podczas sporządzania raportów rekomendacyjnych, • czynniki mające wpływ na trafność i skuteczność rekomendacji giełdowych, • wyniki badań dotyczące skuteczności i trafności rekomendacji giełdowych w Polsce i za granicą, • wyniki badań ukazujące trafność poszczególnych metod wyceny akcji stosowanych w raportach rekomendacyjnych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Prusak B.: Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych. Warszawa: CeDeWu, 2015.133 s. ISBN 978-83-7556-756-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi