Analiza spektralna w badaniu właściwości morskich jednostki pływajacej przy wymuszeniach falą nieregularną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza spektralna w badaniu właściwości morskich jednostki pływajacej przy wymuszeniach falą nieregularną

Abstrakt

Ze względu na trudności w wyznaczaniu dokładnych warunków początkowych dla ruchu fal morskich oraz charakter falowania wiatrowego, opis dynamiki fal morskich moŜe być przedstawiony tylko w ramach teorii stochastycznej. Wymuszenia ruchu jednostek pływających pochodzą od ruchu fal morskich i działania wiatru. Najczęściej jest to falowanie nieregularne i dlatego w badaniach dynamiki takich jednostek zakłada się, Ŝe proces falowania ma charakter probabilistyczny. Badanie właściwości morskich statków na fali nieregularnej sprowadza się do wyznaczenia parametrów ruchu statku jako odpowiedzi na wymuszenia od falowania. W analizie właściwości morskich określa się podstawowe charakterystyki, które opisują poszczególne elementy ruchu typu amplituda znacząca, okresy, amplituda maksymalna, szerokość widma, moment zerowy itp. Najczęściej stosowane metody przy określaniu właściwości morskich jednostki pływającej to analizy statystyczne i spektralne.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Technika Transportu Szynowego strony 3643 - 3652,
ISSN: 1232-3829
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Królicka A.: Analiza spektralna w badaniu właściwości morskich jednostki pływajacej przy wymuszeniach falą nieregularną// Technika Transportu Szynowego -,nr. 9 (2012), s.3643-3652
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi