Budownictwo morskie na progu XXI wieku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Budownictwo morskie na progu XXI wieku

Abstrakt

Przeanalizowano zjawiska globalne (przyrost ludności, zapotrzebowania na energię i bilans cieplny na ziemi) i na tej podstawie określono zadania stojące przed budownictwem morskim w najbliższej przyszłości. Zadania te to: tworzenie nowych powierzchni lądu w celu dociążenia istniejących aglomeracji nadmorskich, eksploatacja podmorskich złóż węglowodorów, wykorzystanie energii wiatru, falowania morskiego, pływów i prądów morskich oraz zabezpieczenie obszarów nadmorskich przed powodziami wywołanymi wezbraniami sztormowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr 23, strony 293 - 302,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Mazurkiewicz B.: Budownictwo morskie na progu XXI wieku// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. 23., nr. 6 (2002), s.293-302
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi