Efektywność metod modelowania systemów z perspektywy psychologii poznawczej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność metod modelowania systemów z perspektywy psychologii poznawczej.

Abstrakt

Psychologiczne dopasowanie metod modelowania systemów i narzędzi CASE do profilu wykonawcy ma istotny wpływ na efektywność pracy rozumianą chociażby jako czas wykonania zadania, ilość wprowadzonych defektów, łatwość pracy,czy też łatwość wykorzystania rezultatów. W referacie zaprezentowano dwa podejścia do oceny metod modelowania z perspektywy poznawczej. W pierwszym podejściu wykorzystano zbiór wymiarów poznawczych, natomiast w drugim - metody modelowania analizowane są w świetle wybranych teorii psychologii poznawczej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
PTI. [XV Jubileuszowa Górska Szkoła PTI]. Systemy informatzcyne. Zastosowania i wdrożenia strony 83 - 94
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A.: Efektywność metod modelowania systemów z perspektywy psychologii poznawczej. // PTI. [XV Jubileuszowa Górska Szkoła PTI]. Systemy informatzcyne. Zastosowania i wdrożenia/ ed. J.K. Grabara, J.S. Nowak. Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 2003, s.83-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi