Analiza wezbrania rzeki Kaczej w Gdyni po opadzie z 14 lipca 2016 roku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wezbrania rzeki Kaczej w Gdyni po opadzie z 14 lipca 2016 roku

Abstrakt

W połowie lipca 2016 r. w Trójmieście, zanotowano opad atmosferyczny o sumie przekraczającej 150 mm. Opadom deszczu od godzin popołudniowych dnia 14 lipca do godzin rannych 15 lipca towarzyszył okresami bardzo silny i gwałtowny wiatr początkowo z kierunku północno-wschodniego następnie z kierunku północno-zachodniego. Opisana sytuacja hydro-meteorologiczna spowodowała znaczne wezbrania w rzekach i potokach rejonu Zatoki Gdańskiej, pełniących często w miastach nadmorskich rolę kolektorów wód opadowych. W wielu miejscach zaobserwowano zjawiska powodziowe oraz podtopienia. Taka sytuacja miała również miejsce w zlewni rzeki Kaczej w Gdyni. W artykule pokrótce scharakteryzowano przebieg tej powodzi miejskiej, opisano niektóre skutki przejścia fali wezbraniowej oraz przedstawiono historyczny profil maksymalnych rzędnych zwierciadła wody na wybranym odcinku rzeki. Profil wielkiej wody, określony na podstawie geodezyjnego po-miaru znaków wielkiej wody porównano z rzędnymi obliczonymi dla przepływów maksymalnych o określonych prawdopodobieństwach przewyższenia, które były wcześniej wykorzystane do opracowania map zagrożenia powodziowego w rozpatrywanym rejonie Gdyni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gospodarka Wodna strony 161 - 167,
ISSN: 0017-2448
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M., Szpakowski W., Widerski T.: Analiza wezbrania rzeki Kaczej w Gdyni po opadzie z 14 lipca 2016 roku// Gospodarka Wodna. -., iss. 6 (2017), s.161-167
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 120 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi