Analiza właściwości wytrzymałościowych elastomerów uretanowych napełnionych włóknem szklanym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza właściwości wytrzymałościowych elastomerów uretanowych napełnionych włóknem szklanym

Abstrakt

Celem pracy było otrzymanie elastomerów uretanowych napełnionych niewielką ilością włókna szklanego o długości ok. 5 mm oraz zbadanie wpływu włókna na właściwości wytrzymałościowe otrzymanego materiału.Poliuretany syntezowano metodą dwuetapową. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że włókno szklane o zastosowanej długości i w przyjętej ilości nie powoduje wzrostu wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia względnego przy zerwaniu, co najprawdopodobniej wynika z niejednorodności uzyskanego materiału. Twardość materiałów napełnionych uległa niewielkiemu podwyższeniu do wartości 88 oSh A względem polimerów nienapełnionych (84 oSh A). Wprowadzenie przyjętej postaci włókna szklanego w ilości od 0,05 do 0,5 % mas. powodowało podwyższenie wartości modułu zachowawczego E' (DMTA) poliuretanów w zakresie temperatur od -50 do -15 st. C. Wskazuje to na mniejszy wpływ niejednorodności układu w zakresie niskich temperatur na zmierzoną właściwość.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elastomery nr 10, strony 15 - 19,
ISSN: 1427-3519
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Datta J., Piszczyk Ł.: Analiza właściwości wytrzymałościowych elastomerów uretanowych napełnionych włóknem szklanym// Elastomery. -Vol. 10., nr. nr 3 (2006), s.15-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi