Analiza wydajności kolektora słonecznego przeznaczonego dla systemu ogrzewania budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wydajności kolektora słonecznego przeznaczonego dla systemu ogrzewania budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło

Abstrakt

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań numerycznych kolektora słonecznego, przeznaczonego dla budynków o niskim zapotrzebowaniu na ciepło. W pracy przedstawiono nowatorską koncepcję kolektora słonecznego o obniżonej wydajności, niskich kosztach wykonania oraz wykorzystującego istniejące elementy konstrukcji przekryć budynku. Istotną zaletą kolektora jest brak ingerencji w architekturę zewnętrzną budynku. Za pomocą symulacji numerycznej określono optymalne parametry pracy oraz całkowitą wydajność zaproponowanego rozwiązania. Uzyskane wyniki porównano z wydajnością tradycyjnych rozwiązań kolektorów słonecznych. Wyniki analizy potwierdziły, iż zaproponowane rozwiązanie charakteryzuje się wieloma zaletami w stosunku do tradycyjnych rozwiązań i jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na ciepło typowych budynków nisko-energetycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna nr 15, strony 23 - 29,
ISSN: 1426-9600
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Florczuk J., Arendt K.: Analiza wydajności kolektora słonecznego przeznaczonego dla systemu ogrzewania budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło// Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. -Vol. 15., nr. 2 (2010), s.23-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi