Analiza zastosowania symulacji komputerowej do optymalizacji funkcjonowania systemu wytwórczego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza zastosowania symulacji komputerowej do optymalizacji funkcjonowania systemu wytwórczego.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki pracy badawczej, której celem było określenie możliwości i zakresu zastosowania symulacji komputerowej do analizy systemu wytwórczego o procesie produkcyjnym dyskretnym. Skoncentrowano się na analizie i ocenie zmian organizacyjnych, a szczególnie zmian dotyczących struktury przestrzennej i systemu transportu międzyoperacyjnego. Zbadano również możliwość zastosowania symulacji w procesie optymalizacji dostaw i związane z tym zmniejszenie rozmiaru i ilości magazynów międzyoperacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Inżynieria systemów zarządzania. strony 24 - 43
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Analiza zastosowania symulacji komputerowej do optymalizacji funkcjonowania systemu wytwórczego.// Inżynieria systemów zarządzania./ ed. L. Zawadzka. Gdańsk: P. Gdań: P. Gdań, 2002, s.24-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi