Analysis of antibiotic resistance in Escherichia coli isolated from the Reda River and the Oliwski Stream using basic statistical methods = Zastosowanie metod ststystycznych do analizy antybiotykoodporności bakterii wskaźnikowych pochodzących z rzeki Redy i Potoku Oliwskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of antibiotic resistance in Escherichia coli isolated from the Reda River and the Oliwski Stream using basic statistical methods = Zastosowanie metod ststystycznych do analizy antybiotykoodporności bakterii wskaźnikowych pochodzących z rzeki Redy i Potoku Oliwskiego

Abstrakt

In this study distribution of antimicrobial resistance patterns among fecal indicator bacteria (Escherichia coli and Enterococcus spp.) was examined in two watercourses. The susceptibility analyses were carried out against the antimicrobial agents, important in treating human E. coli and enterococcal infection. Water samples were obtained from the Oliwski Stream and from the Reda River. On each watercourse the five representative sampling points were distinguished, due to the people activity in nearby area. The trends in antimicrobial resistance were analysed using basic statistical methods: the Kolmogorov-Smirnov Test (KST), Chi square independence test (the X2) and linear regression function. According to the obtained data at the Oliwski Stream the ratio of E. coli with resistance patterns to all tested E. coli isolates against the monitoring points suggested positive correlation downstream. In this watercourse the increasing downstream resistance rate was noted to: gentamicin, ampicillin and piperacillin, ciprofloxacin and levofloxacin, as well as to tetracycline. At the Reda River such association was not observed. In case of enterococci the explicit correlation between the antimicrobial resistance rate against sampling points was not confirmed. It should be noted that linear regression coefficients estimated for each of studied indicator bacteria were very similar within the antimicrobials belonging to the same chemical classes, however, differ for each watercourse.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Microorganisms in the environment and environmental engineering: from ecology to technology strony 115 - 125
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łuczkiewicz A., Artichowicz W., Kalicki M.: Analysis of antibiotic resistance in Escherichia coli isolated from the Reda River and the Oliwski Stream using basic statistical methods = Zastosowanie metod ststystycznych do analizy antybiotykoodporności bakterii wskaźnikowych pochodzących z rzeki Redy i Potoku Oliwskiego// Microorganisms in the environment and environmental engineering: from ecology to technology/ ed. eds. K. Olańczuk-Neyman, H. Mazur-Marzec Gdańsk-Gdynia: The Committee of Environmental Engineering Polish Academy of Science, 2010, s.115-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi