Analysis of the KZK equation solution for fixed pressure distributions at the piston - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analysis of the KZK equation solution for fixed pressure distributions at the piston

Abstrakt

Praca dotyczy zagadnienia oddziaływania fal o dużej amplitudzie, generowanych przez przetwornik kołowy o gaussowskim rozkładzie ciśnienia. Model matematyczny zbudowano w oparciu o równania KZK. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano metodę różnic skończonych. Badano zmiany ciśnienia fal różnych częstotliwości w obrębie wiązki akustycznej. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z odpowiednimi rozwiązaniami analitycznymi

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Baranowska A.: Analysis of the KZK equation solution for fixed pressure distributions at the piston// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi