Antitumor triazoloacridinone C-1305 as a potent FLT3 tyrosine kinase inhibitor in human acute myeloid leukemia (AML) cells. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Antitumor triazoloacridinone C-1305 as a potent FLT3 tyrosine kinase inhibitor in human acute myeloid leukemia (AML) cells.

Abstrakt

Jednym z defektów molekularnych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) jest konstytutywna aktywacja receptoroweej kinazy tyrozynowj FLT3.Najczęstszą mutacją genu kodującego FLT3 jest wewnętrzna tandemowa duplikacja ITD we fragmencie okołobłonowym receptora. W pracy zbadano, czy przeciwnowotworowy triazoloakrydon C-1305 może być inhibitorem kinazy tyrozynowej FLT3. Badania przeprowadzono na dwóch liniach komórkowych białaczek ludzkich: MV4;11 (zawierającej mutację ITD)i RS4;11 (posiadającej dziki typ FLT3) w której aktywacja kinazy następuje po przyłaczeniou liganda FL. Wykazano, że komórki MV4;11 są bardziej wrażliwe na działanie C-1305 niż komórki RS4;11. Ponadto, testem ELISA wykazano, że pochodna C-1305 jest inhibitorem kinazy FLT3, ale w stężeniach związku wyższych niż te które hamują prolifację komórek.Wykazano również, że w komórkach w których doszło do zablokowania aktywności kinazy FLT3 przez pochodną C_1305, następuje indukcja procesu apoptozy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER nr 8,
ISSN: 0959-8049
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Augustin E., Skwarska A., Polewska J., Pelikant I., Konopa J.: Antitumor triazoloacridinone C-1305 as a potent FLT3 tyrosine kinase inhibitor in human acute myeloid leukemia (AML) cells.// EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. -Vol. 8, nr. iss. 7 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi