Application of case based reasoning to hybrid expert system for electronic filter design - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of case based reasoning to hybrid expert system for electronic filter design

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję i przykład praktycznej realizacji obiektowo zorientowanego hybrydowego systemu ekspertowego wykorzystującego rozumowanie sytuacyjne. System wykorzystuje algorytmy najbliższego sąsiada i sztuczne sieci neuronowe. System został przetestowany jako klasyfikator decyzyjny w projektowaniu filtrów elektronicznych. W budowie systemu został wykorzystany obiektowy system CLIPS, rozszerzony o wiele dodatkowych funkcji napisanych w języku C.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences nr 50, strony 37 - 43,
ISSN: 0239-7528
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kłosowski M.: Application of case based reasoning to hybrid expert system for electronic filter design// Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences. -Vol. 50., nr. 1 (2002), s.37-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi