Wykorzystanie ontologii przy ocenie złożoności projektu informatycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie ontologii przy ocenie złożoności projektu informatycznego

Abstrakt

Rozdział dotyczy systemu do oceny technologii informatycznych. System ten ma korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak systemy ekspertowe oraz sztuczne sieci neuronowe, a także z ontologii. Elementy te spinać ma architektura agentowa. Celem działania proponowanego systemu ma być z jednej strony gromadzenie wiedzy o technologiach informatycznych, zdobywanej głównie od ekspertów, a z drugiej - udostępnianie tej wiedzy osobom zainteresowanym danymi technologiami, głównie na potrzeby doboru właściwych metod zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi i usług oferowanych przez wspierające je narzędzia. Rozwiązanie zostało wstępnie zweryfikowane dla danych z systemu technicznego. W rozdziale zamieszczono opis wykorzystania ontologii we wspomnianym systemie dla dziedziny oceny złożoności projektu informatycznego jako kolejnego przypadku służącego weryfikacji całego modelu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą strony 179 - 188
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Czarnecki A.: Wykorzystanie ontologii przy ocenie złożoności projektu informatycznego// Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą/ ed. redakcja: Cezary Orłowski, Zdzisław Kowalczuk, Edward Szczerbicki. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009, s.179-188
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi