Ocena technologii informatycznych z wykorzystaniem prototypu funkcjonalnego systemu agentowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena technologii informatycznych z wykorzystaniem prototypu funkcjonalnego systemu agentowego

Abstrakt

Prezentowana praca jest kontynuacją serii artykułów dotyczących badania technologii informatycznych i stanowi przykład zastosowania koncepcji systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Koncepcja ta powstała w Zakładzie Zarządzania Technologiami Informatycznymi na Politechnice Gdańskiej w 2007 roku i jest sukcesywnie rozwijana. W artykule tym skoncentrowano się na prezentacji prototypu funkcjonalnego systemu agentowego i jego zastosowania do oceny technologii informatycznych firmy IBM. Przedstawiono także system generowania ocen technologii, w którym uprzednio zdefiniowano funkcje agentów (zgodnie z metodologią zarządzania) przenosząc na płaszczyznę sztucznej inteligencji typowe elementy zarządzania zespołem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi [Dokument elektroniczny] strony 423 - 434
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Orłowski C., Ziółkowski A.: Ocena technologii informatycznych z wykorzystaniem prototypu funkcjonalnego systemu agentowego// Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi [Dokument elektroniczny]/ ed. redakcja: Cezary Orłowski, Zdzisław Kowalczuk, Edward Szczerbicki. - Dane tekstowe. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2008, s.423-434
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi